×

Regionalne Warsztaty HAE edycja 2020

DO ROZPOCZĘCIA WARSZTATÓW HAE - EDYCJA 2020 POZOSTAŁO
DO ROZPOCZĘCIA WARSZTATÓW HAE - EDYCJA 2020 POZOSTAŁO

Podstawowe informacje o naszych Regionalnych Warsztatach.

Regionalne Warsztaty Dziedzicznego Obrzęku Naczynioruchowego to spotkania dedykowane pacjentom i ich rodzinom, którzy w 2019 roku będą mieli możliwość uczestniczyć w 13 spotkaniach organizowanych w 13 różnych miejscach na terenie kraju. Stworzone przez PIĘKNIE PUCHNĘ i odbywające się nieprzerwanie od 2015 roku Regionalne Warsztaty mają na celu zwiększenie świadomości na temat schorzenia, a w szczególności:

• zrozumienie i zaakceptowanie choroby przez pacjentów i ich rodziny;

• zwiększenie wiedzy pacjentów dotyczącej pochodzenia i produkcji leków stosowanych w Dziedzicznym Obrzęku Naczynioruchowym;

• wypracowanie schematu pożądanego postępowania pacjenta podczas ataku HAE;

• zrozumienie, że wybór stosowanego leku powinien być autonomiczną decyzją pacjenta;

• edukację w zakresie różnic pomiędzy iniekcją dożylną, a iniekcją podskórną;

• naukę samodzielnej iniekcji dożylnej i podskórnej;
Podczas Warsztatów pacjenci mają również możliwość otrzymania Legitymacji Pacjenta, a także Dzienniczka Pacjenta ze zdiagnozowanym HAE.

więcej informacji

Wybrane punkty programu

Program ramowy Regionalnych Warsztatów HAE

 • 10:00 – 11:00

  Rejestracja uczestników

 • 11.00 – 11.15

  Przedstawiciel Stowarzyszenia PIĘKNIE PUCHNĘ

 • 11.15 – 11.40

  Przedstawiciel Stowarzyszenia PIĘKNIE PUCHNĘ

 • 11.40 – 12.10

  Lekarz specjalista HAE

 • 12.10 – 12.30

  Lekarz specjalista w dziedzinie immunologii klinicznej

 • 12.30 – 12.50

  Lekarz specjalista w dziedzinie medycyny ratunkowej

 • 12:50 – 13:00

 • 13.00 – 13.15

  Pacjenci ze zdiagnozowanym Dziedzicznym Obrzękiem Naczynioruchowym.

 • 13.15 – 14.00

  Pacjenci ze zdiagnozowanym Dziedzicznym Obrzękiem Naczynioruchowym

 • 14.00 – 15.00

  Personel Pielęgniarski PIĘKNIE PUCHNĘ

 • 15.00 – 15.30

 • 15.30 – 16.00